Theo quy định của Hải Quan Trung Quốc, kể từ ngày 25 tháng 5 năm 2018, dữ liệu điện tử của tất cả các lô hàng chuyển đến Trung Quốc đều phải có mã số nhận dạng (Identify Number) của Shipper/Consignee/Notify Party ( nếu có Notify Party). Quy định này áp dụng cho việc khai báo dữ liệu điện tử của cả MAWB & HAWB.
Mã số nhận dạng (Indentify Number) có thể được gọi khác nhau ở các Quốc Gia khác nhau .Ví dụ: Mã số nhận dạng doanh nghiệp ở Việt Nam là Mã Số Thuế ; ở EU là EUROPEAN VAT NUMBER ; ở USA là EIN. => vui lòng tham khảo file đính kèm bảng mã số Doanh nghiệp ( Summary of Enterprise Code Types )
Đối với lô hàng có nhiều hơn 01 HAWB thì phải khai báo đầy đù mã số nhận dạng của Shipper/Consignee/Notify Party trong tất cả các HAWB đó
Quý Đại Lý vui lòng điền mẫu “CHINA CUSTOMS ELECTRONICS DATA ” và gửi lại cho chúng tôi thông qua email trước giờ Cut-off hoặc in một bản bấm kèm với tờ cân và chứng từ.
Nếu có nhiều hơn 01 HAWB, vui lòng tạo một sheet mới cho mỗi HAWB.
Xin lưu ý: Mã số nhận dạng của Shipper/Consignee/Notify Party nêu trên không bắt buộc phải in trên MAWB & HAWB; chỉ cần thiết cho khai báo dữ liệu điện tử của Airlines.
Tuy nhiên sẽ có phí phạt 5.00 USD/ 1 lần nhập sai dữ liệu, vì vậy mong Quý Đại Lý cung cấp chính xác tránh sai sót .
Thêm vào đó đối với hàng xuất khỏi Trung Quốc thì closing time sẽ phải trước 2 ngày tàu chạy.
Trân trọng cảm ơn đã theo dõi !
5/5 (1 Review)