Những lỗi dễ mắc phải trên C/O form E và các phòng tránh – Phần 2

Những lỗi thường mắc phải trên C/O form E và cách phòng tránh – Phần 1

Mới đây nhất Bộ Tài Chính có ban hành thông tư 12/2019TT-BTC ngày 30/07/2019 có quy định rất chi tiết về ℅ form E quý vị có thể tham khảo thêm.
READ MORE
error: Content is protected !!
0901556567