Door to Door Viet

Chúng tôi đem đến cho quý khách hàng sự tin tưởng, hài lòng với dịch vụ vận tải nhanh nhất và tiết kiệm nhất.

KIỂM TRA SỐ CONTAINER

      

Bước 1. Nhập 10 ký từ đầu tiên của số container vào ô ” Nhập số container”.

Bước 2. Nhấn nút “Tính”.

Bước 3. Đối chiếu “số kiểm tra” với số cuối trong dãy số contaier bạn đang có.

– Nếu giống nhau thì số container chính xác.

– Nếu sai xem lại số container bạn đang có

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Mỗi ngày mới là một ngày chúng tôi được làm việc được phục vụ quý vị