packing list là gì

Packing list là gì, danh sách đóng gói là gì, chức năng của packing list, cách soạn packing list, mẫu packing list bằng file excel