air way bill

Những thuật ngữ cần biết trên air way bill