dịch vụ đóng hàng vào container

Cách đóng thùng phuy vào container, xe nâng đưa phuy đến trước cửa container và hạ phuy xuống