xe nâng xếp thùng phuy vào container

thùng phuy sẽ được lăn từ ngoài cửa container vào