xe nâng kết hợp công nhân thủ công đóng phuy

Khi hàng đến lớp thứ hai thì công nhận thủ công phải lăn phuy vào