commercial invoice

Hóa đơn thương mại là gì, những nội chính trên hóa đơn thương mại, cách soạn và tải file excel mẫu invoice. Là chứng từ quan trọng trong XNK, commercial invoice là gì