Dịch vụ khai thuê hải quan

Dịch vụ khai thuê hải quan là gì? vì sao phải sử dụng dịch vụ khai thuê hải quan? giá dịch vụ hải quan tại TPHCM, Hà Nội Hải Phòng, Đà Nẵng