Tờ khai là một trong những chứng từ quan trọng trong việc xuất nhập khẩu hàng hóa, tờ khai có rất nhiều chức năng quan trọng như:

  • Chứng mình hàng xuất nhập khẩu
  • Chứng từ bổ sung cho phía ngân hàng
  • Chứng từ bổ sung cho các cơ quan, các đơn vị kiểm tra
  • Chứng từ nộp thuế
  • Chứng từ để doanh nghiệp lưu hồ sơ
  • Và nhiều chức năng quan trọng khác

Tờ khai chỉ có giá trị thực sự khi tờ khai được thông quan, để chứng minh được tờ khai thông quan thì người ta thường dùng hai chứng từ sau để chứng minh.

Một là, giấy “Danh sách hàng hóa đủ điều kiện qua khu vực giám sát hải quan” đối với hàng lẽ và “danh sách container đủ điều kiện qua qua khu vực giám sát hải quan”. Trong trường hợp hàng chưa được thông quan, nếu chỉ mới tạm giải tỏa hàng thì chứng từ khai không phản ánh được hàng đã được thông quan hay chưa.

Hai là, tờ khai đã được thông quan. Đây mới là chứng từ cốt yếu nhất và khẳng định 100% hàng đã được cấp phép xuất nhập khẩu tại Việt Nam.

Một số người thường không để ý trong việc lấy tờ khai thông quan ngay khi hàng được thông quan, dẫn đến việc sau này khi các cơ quan chức năng hoặc phái ngân hàng yêu cầu trình tơ khai thông quan thì không có, bèn lấy tờ khai kết quả phân luồng chế để trình diện và bị bác tờ khai vì chế sai cách và sai thông tin. Dẫn tới, phải mất rất nhiều thời gian và chi phí để giải quyết được vấn đề.

Về cơ bản tờ khai đã thông quan và tờ khai kết quả phân luồng không có gì khác nhau là mấy. Chỉ có 2 điểm trên tờ khai thể hiện sự khác biệt này thôi.

Thứ nhất, trên mục đầu tiên tờ khai có thể hiện chữ “thông quan” thay cho chữ “thông báo kết quả phân luông. Xem chi tiết ở hình.

tờ khai có chứ "thông quan" trên tiêu đề

Thứ hai, trong mục “Mục thông báo của Hải quan” sẽ thể hiện thêm các thông tin về chi cục hải quan nơi mà cấp phép cho tờ khai thông quan, thời gian tờ khai được cấp phép thông quan.

tờ khai thông quan

Đó là hai điểm thể hiện tờ khai đã được thông quan, hiện tại cơ chế của nhà nước mình là tiến hành quá trình hậu kiểm – kiểm tra sau thông quan, việc lưu dữ tờ khai thông quan là cực kỳ quan trọng. Vì thế Door to Door Việt khuyên quý vị cần phải lưu dữ tờ khai một cách cẩn thận, nếu có chỉnh sửa thì phải hợp lý và chính xác để tránh tình trạnh bị “ăn hành”.

Bài viết được dựa trên kinh nghiệp thực tế làm hàng của chúng tôi cho khách hàng, chúng tôi rất mong được sự góp ý và những phản hồi của quý vị.

Mọi yêu cầu báo giá, tư vấn dịch vụ, đóng góp, xây dựng vui lòng liên hệ theo hotmail hoặc hotline của công ty. Chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất.

4.4/5 (5 Reviews)