Incoterms 2020 những điểm mới và khác biệt

Incoterms 2020 những điểm mới và khác biệt

Incoterms là một trong những điều khoản không thể thiếu trong một hợp đồng thương mại quốc tế nào, và thậm chí nó còn được thể hiện rõ trên các chứng từ xuất nhập khẩu khác như: commercial invoice, packing list … Incoterms có rất nhiều phiên bản khác nhau, mỗi phiên bản ứng với […]
READ MORE
0901556567