Hàng nằm trên pallet chờ đưa về kho

Door to Door Việt lo thủ tục nhập khẩu, tổ chức vận chuyển bóng đèn com-pắc từ Shenzhen, China về Việt Nam