DAT là gì

DAT là gì, DAT price là gì, trách nhiệm, nghĩa vụ của bên bán, bên mua DAT incoterms 2010 và những lưu ý theo Delivered at Terminal price