danh sách đường cấm hcm

Danh sách đường cấm tải, cấm giờ tại khu vực Hồ Chí Minh là thông tin mà rất nhiều chủ hàng hoặc chủ xe cần biết. Việc hàng hóa được giao tại các cung đường này thì chủ hàng, chủ phương tiện và tài xế phải nắm