cước vận chuyển ôn châu về hcm

Cước vận chuyển từ Wenzhou về Hồ Chí Minh, lịch tàu từ Ôn Châu về Cát Lái, local charges tại Cát Lái cho hàng nhập từ Trung Quốc