cước vận chuyển từ nam kinh về cát lái

Cước vận chuyển từ Nanjing về Hồ Chí Minh, lịch tàu từ Nam Kinh về Cát Lái, local charges tại Cát Lái cho hàng nhập từ Trung Quốc