Cước vận chuyển từ Lianyungang về Cát Lái

Cước vận chuyển từ Lianyungang về Cát Lái, Hồ Chí Minh, lịch tàu từ Lianyungang về Cát Lái. Liên Vân Cảng là thành phố thuộc tỉnh Giang Tô