CIP là gì

CIP là gì ? mua bán theo giá CIP, Carriage and Insurance Paid to price , trách nhiệm nghĩa vụ của bên mua và bên bán theo CIP incoterms 2010