CIF là gì

CIF là gì, giá CIF gồm những gì, trách nhiệm, nghĩa vụ của người mua, người bán theo giá CIF, những lưu ý khi mua bán bán theo giá CIF