c/o

C/O from E có hóa đơn của bên thứ 3 và những lưu ý khi làm loại C/O này

Trong quá trình làm hàng cho khách chúng tôi đã gặp rất nhiều trường hợp C/O from E có hóa đơn của bên thứ ba, thường được gọi tắt C/O ba bên. Có rất nhiều người hiểu không đúng về loại C/O from E này dẫn đến việc bị cơ quan Hải quan bác bỏ C/O hoặc vì mua hàng một công ty tại Trung Quốc không có khả năng xuất khẩu phải kiếm một công ty tại nước thứ 3 để xuất khẩu mà vẫn được hưởng C/O from E
Read more
thủ tục khẩu phân bón

Thủ tục nhập khẩu phân bón

Thủ tục nhập khẩu phân bón, mã hs, thuế nhập khẩu, thuế gtgt, chính sách nhập khẩu, kiểm tra chất lượng và công bố lưu hành hàng phân bón. Là những nội dung chính mà Door to Door Việt muốn được chia sẻ đến Quý vị trong bài viết này.
Read more
thủ tục nhập khẩu hóa chất

Thủ tục nhập khẩu hóa chất

Thủ tục nhập khẩu hóa chất, mã hs các loại hóa chất, chính sách nhập khẩu, thuế nhập khẩu, thuế gtgt và khai báo hóa chất. Là những nội dung chính mà Door to Door Việt muốn chia sẻ đến Quý vị trong bài viết này.
Read more
thủ tục nhập khẩu thức ăn gia cầm

Thủ tục nhập khẩu thức ăn gia cầm

Thủ tục nhập khẩu thức ăn gia cầm, mã hs, thuế nhập khẩu, thuế gtgt, kiểm dịch động vật và chính sách nhập khẩu nguyên liệu sản xuất thức ăn gia cầm. Là những nội dung chính mà Door to Door Việt muốn được chia sẻ đến Quý vị trong bài viết này.
Read more
thủ tục nhập khẩu dầu thực vật

Thủ tục nhập khẩu dầu thực vật

Thủ tục nhập khẩu dầu thực vật, mã hs vegetable oils, thuế nhập khẩu, thuế gtgt, kiểm tra chất lượng và công bố vệ sinh ATTP dầu thực vật. Là những nội dung chính mà Door to Door Việt muốn chia sẻ đến Quý vị trong bài viết này.
Read more
thủ tục nhập khẩu mỡ động vật

Thủ tục nhập khẩu mỡ động vật

Thủ tục nhập khẩu mỡ động vật, mã hs mỡ lợn, gà, trâu, bò, cừu, dễ, cá, thuế nhập khẩu, thuế gtgt, chính sách nhập khẩu và kiểm dịch động vật. Là những nội dung chính mà Door to Door Việt muốn chia sẻ đến Quý vị trong bài viết này.
Read more
0886 28 8889