8 nguyên tắc đóng hàng vào container

8 nguyên tắc đóng hàng vào container, cần phải lưu ý những nguyên tắc xếp hàng vào container