nguyên tắc đóng hàng vào container

phân bổ trọng lượng đều trên container, đảm bảo an toàn trong vận chuyển